Nieuws

September 10, 2023

Dutch Vascular Fellowship Award

Sinds 2018 wordt door de NVIVG jaarlijks de Dutch Vascular Fellowship Award uitgereikt voor de best gepresenteerde casus door een AIOS Interne Geneeskunde, tijdens de nascholingsactiviteiten. […]
April 19, 2023

NVIVG werkgroep Vasculitis

De werkgroep vasculitis van de NVIVG richt zicht op de “vasculaire immunologie” in bredere zin. We zijn ervan overtuigd dat vasculair geneeskundige een belangrijk rol kan […]
April 13, 2023

Subsidie aanvragen NIV Kennisagenda

Graag uw aandacht voor een optie voor onderzoek subsidie voor projecten die gericht zijn op de kennishiaten van de kennisagenda 2023. De 2 vasculaire geneeskunde Kennishiaten […]
April 13, 2023

Gezocht: Participant voor Clusterstuurgroep VaatCHI

In januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: Het Koploper I project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde […]
November 17, 2022

Bijeenkomst Off Label voorschrijven

Op 20 oktober jl. was er een online bijeenkomst vanuit de FMS over offline voorschrijven. Er zijn geen nieuwe regels, maar vooral een opfrisser dat we […]
August 14, 2021

Dutch Vascular Fellowship Award

Sinds 2018 wordt door de NVIVG jaarlijks de Dutch Vascular Fellowship Award uitgereikt voor de best gepresenteerde casus door een AIOS Interne Geneeskunde, tijdens de nascholingsactiviteiten. […]
May 18, 2021

Document “Richtsnoer COVID-19 Coagulopathie”

Door onze werkgroep Trombose, de Nederlandse Vereniging van Hematologie, de Nederlandse Vereniging van Artsen voro Longziekten en Tuberculose, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Careen de Nederlandse […]
March 2, 2021

Follow up schema COVID-19 Geassocieerde VTE

Deze link voert naar het op de website van de NIV gepubliceerde “Follow Up schema covid-19 geassocieerde VTE.
April 10, 2019

Mogelijke bijwerkingen Astrazeneca Vaccin

Gezien de recente berichtgeving omtrent deze mogelijke bijwerking van het AstraZeneca vaccin willen wij u graag op het volgende attenderen. In enkele zeldzame gevallen blijkt sprake […]