Cursussen

Vernieuwd Onderwijscurriculum


Om in de behoefte naar meer verdiepend cursorisch onderwijs te voorzien, heeft de NVIVG in samenspraak met de sectie vasculaire geneeskunde per 2021 een nieuwe opzet gemaakt voor het vasculaire onderwijs.

Het programma omvat de al bekende nascholingsmiddagen (3 per jaar) en het NVIVG symposium. Daarnaast zijn er nieuwe verdiepende cursussen opgezet. Elke cursus duurt ongeveer 1,5 dag. In totaal vijf cursussen, in een cyclus van twee jaar.

Cursusplaatsen zijn in principe voorbehouden aan fellows Vasculaire Geneeskunde en Vasculair Internisten die lid van de NVIVG zijn. 

De nascholingsmiddagen en verdiepende cursussen zullen om en om geprogrammeerd worden en alle domeinen van de vasculaire geneeskunde omvatten.

De (her)registratie-eisen zijn door de sectie vasculaire geneeskunde vastgesteld en zijn te vinden op de website van de NIV.

De cursussen Trombose en Hemostase, Lipiden en Vasculaire Immunologie/Systeemziekten hebben plaatsgevonden in 2021 en zullen in 2023 herhaald worden. In 2022 zijn de cursussen Hypertensie en Diabetes georganiseerd. Deze worden opnieuw ingepland in 2024. 

  • cursus Trombose en Hemostase - do 13 & vrij 14 april 2023, Leiden
  • cursus Lipiden - do 1 & vrij 2 juni 2023, Utrecht 
  • cursus Vasculaire Immunologie/Systeemziekten - do 23 & vrij 24 november 2023, Groningen
  • cursus Diabetes - data en locatie 2024 volgen
  • cursus Hypertensie - data en locatie 2024 volgen

U wordt via e-mail/website geïnformeerd over de registratieprocedure voor deze cursussen.

CURSUS TROMBOSE & HEMOSTASE

DO 13 & VRIJ 14 APRIL 2023, LEIDEN

Op donderdag 13 en vrijdag 14 april 2023 vindt de tweede editie van de cursus Trombose & Hemostase. De cursus zal plaatsvinden in Leiden. 

Er is een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar. Toekenning van cursusplaatsen vindt plaats na de inschrijf-deadline, op volgorde van inschrijving en beschikbare cursusplaatsen. Online deelname behoort voor deze cursus niet tot de mogelijkheden. 

Na toekenning van een cursusplaats ontvangt u van ons een factuur voor de cursuskosten.

Cursusprijs voor Fellows Vasculaire Geneeskunde, lid NVIVG en Vasculair internisten, lid NVIVG worden begin 2023, bij start van de inschrijving, vastgesteld.

Meer informatie en start van inschrijving volgen in januari 2023. 

LIDMAATSCHAP