Vernieuwd Onderwijscurriculum


Om in de behoefte naar meer verdiepend cursorisch onderwijs te voorzien, heeft de NVIVG in samenspraak met de sectie vasculaire geneeskunde per 2021 een nieuwe opzet gemaakt voor het vasculaire onderwijs.

Het programma omvat de al bekende nascholingsmiddagen (3 per jaar) en het NVIVG symposium. Daarnaast zijn er nieuwe verdiepende cursussen opgezet. Elke cursus duurt ongeveer 1,5 dag. In totaal vijf cursussen, in een cyclus van twee jaar.

Cursusplaatsen zijn in principe voorbehouden aan fellows Vasculaire Geneeskunde en Vasculair Internisten die lid van de NVIVG zijn. 

De nascholingsmiddagen en verdiepende cursussen zullen om en om geprogrammeerd worden en alle domeinen van de vasculaire geneeskunde omvatten.

De (her)registratie-eisen zijn door de sectie vasculaire geneeskunde vastgesteld en zijn te vinden op de website van de NIV.

De cursussen Trombose en Hemostase, Lipiden en Vasculaire Immunologie/Systeemziekten hebben plaatsgevonden in 2021 en zullen in 2023 herhaald worden. In 2022 zijn de cursussen Hypertensie en Diabetes georganiseerd. Deze worden opnieuw ingepland in 2024. 

  • cursus Lipiden - do 1 & vrij 2 juni 2023, Utrecht 
  • cursus Vasculaire Immunologie/Systeemziekten - do 23 & vrij 24 november 2023, Groningen
  • cursus Diabetes - do 6 & vrij 7 juni 2024, Amersfoort (locatie onder voorbehoud)
  • cursus Hypertensie - do 7 & vrij 8 november 2024, Nijmegen

U wordt via e-mail/website geïnformeerd over de registratieprocedure voor deze cursussen.

CURSUS LIPIDEN 2023

DO 1 & VRIJ 2 JUNI 2023 - UTRECHT

Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2023 vindt de tweede editie van de cursus Lipiden plaats in de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. 

Deze verdiepende cursus heeft als doel om een gedetailleerd overzicht te geven van de fysiologie van het lipidenmetabolisme, biochemie, klinische manifestatie van lipidenstoornissen, laboratorium diagnostiek, genetica, klinische beelden en behandelingen en richtlijnen. Hierdoor hebben de deelnemers aan het einde van deze cursus zowel gedetailleerde kennis en inzicht in de lipidologie als een praktisch overzicht van (differentiaal) diagnostiek en behandeling voor de dagelijkse praktijk. De sprekers bestaan uit lipidenspecialisten uit binnen- en buitenland, en de werkvormen bestaan o.a. uit interactieve colleges en hands-on aan de slag met casuïstiek in werkgroepen.

Inschrijving & beschikbare cursusplaatsen: De inschrijving voor deze cursus is sinds donderdag 4 mei gesloten. Voor meer informatie: info@nvivg.nl

Cursusprijs: Fellows Vasculaire Geneeskunde/lid NVIVG: EUR 150 - Vasculair internisten/lid NVIVG:  EUR 300. De cursusprijs is incl. catering tijdens pauzes. Het diner op de donderdagavond is facultatief en kosten voor deelname zijn EUR 55. Indien u in Utrecht wenst te overnachten, wordt u verzocht hier zelf zorg voor te dragen. 

Na toekenning van een cursusplaats is uw deelname definitief en ontvangt u van ons een factuur voor de cursuskosten. Annulering is mogelijk tot 4 weken voor de startdatum van de cursus. Daarna wordt geen restitutie meer verleend.

De NVIVG cursus Lipiden is door de NIV geaccrediteerd voor 11 punten. 

CURSUS VASCULAIRE IMMUNOLOGIE/SYSTEEMZIEKTEN 2023

DO 23 & VRIJ 24 NOVEMBER 2023 - GRONINGEN

Op donderdag 23 en vrijdag 24 november vindt de 2e editie plaats van de NVIVG cursus Vasculaire Immunologie/Systeemziekten, in het onderwijscentrum van het UMCG.

Tijdens deze cursus komen de basisbeginselen van de diagnostiek en behandeling van vasculitis en andere systemische auto-immuunziekten die zich uiten met vasculaire problematiek uitgebreid aan bod. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen en recent ontdekte zeldzame vasculitis-syndromen uitgebreid belicht.

Inschrijving & beschikbare cursusplaatsen: De inschrijving voor deze cursus zal verlopen via het Wenkenbach Instituut, via de link onderaan deze pagina. U kunt zich tot 9 november 2023 inschrijven. 

Er is een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar voor 50-60 geregistreerde internisten-vasculaire geneeskunde en AIOS in opleiding in het aandachtsgebied. Cursusplaatsen zijn voorbehouden aan NVIVG leden. Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving, waarbij fellows voorrang krijgen vanwege het verplichte karakter voor hun opleiding. Toekenning van cursusplaatsen vindt plaats na de inschrijf-deadline. Online deelname behoort voor deze cursus niet tot de mogelijkheden.

Cursusprijs: Fellows Vasculaire Geneeskunde/lid NVIVG: EUR 100 - Vasculair internisten/lid NVIVG:  EUR 300. De cursusprijs is incl. catering tijdens pauzes. Het diner op de donderdagavond is facultatief en kosten voor deelname zijn EUR 60. Indien u in Groningen wenst te overnachten, wordt u verzocht hier zelf zorg voor te dragen. 

Na toekenning van een cursusplaats is uw deelname definitief en ontvangt u een factuur voor de cursuskosten. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 9 november 2023. In dat geval worden administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Voor deze NVIVG cursus Vasculaire Systeemziekten/Immunologie is accreditatie aangevraagd bij de NIV. Zodra deze is toegekend, zullen wij het aantal accreditatiepunten hier bekend maken.