Vernieuwd Onderwijscurriculum


Om in de behoefte naar meer verdiepend cursorisch onderwijs te voorzien, heeft de NVIVG in samenspraak met de sectie vasculaire geneeskunde per 2021 een nieuwe opzet gemaakt voor het vasculaire onderwijs.

Het programma omvat de al bekende nascholingsmiddagen (3 per jaar) en het NVIVG symposium. Daarnaast zijn er nieuwe verdiepende cursussen opgezet. Elke cursus duurt ongeveer 1,5 dag. In totaal vijf cursussen, in een cyclus van twee jaar.

Cursusplaatsen zijn in principe voorbehouden aan fellows Vasculaire Geneeskunde en Vasculair Internisten die lid van de NVIVG zijn. 

De nascholingsmiddagen en verdiepende cursussen zullen om en om geprogrammeerd worden en alle domeinen van de vasculaire geneeskunde omvatten.

De (her)registratie-eisen zijn door de sectie vasculaire geneeskunde vastgesteld en zijn te vinden op de website van de NIV.

De cursussen Trombose en Hemostase, Lipiden en Vasculaire Immunologie/Systeemziekten hebben plaatsgevonden in 2021 en 2023 en zullen in 2025 herhaald worden. In 2022 zijn de cursussen Hypertensie en Diabetes georganiseerd. Deze worden opnieuw ingepland in 2024. 

  • cursus Diabetes - do 6 & vrij 7 juni 2024, Amersfoort
  • cursus Hypertensie - do 7 & vrij 8 november 2024, Nijmegen
  • cursus Trombose & Hemostase - 2025 - data volgen
  • cursus Lipiden - 2025 - data volgen
  • cursus Vasculaire Immunologie/Systeemziekten - 2025 - data volgen

U wordt via e-mail/website geïnformeerd over de registratieprocedure voor deze cursussen.

PROGRAMMA NVIVG CURSUS DIABETES

CURSUS DIABETES 2024

DO 6 & VRIJ 7 JUNI 2024 - AMERSFOORT 

Inschrijving & beschikbare cursusplaatsen:

De inschrijving voor deze cursus is geopend. Inschrijfdeadline: dinsdag 30 april 2024.  U kunt zich inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier onderaan deze pagina. 

De link naar het (voorlopige) programma van de cursus vindt u aan de linkerzijde van deze pagina. 

Er is een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar voor 50-60 geregistreerde internisten-vasculaire geneeskunde en AIOS in opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde of met een samengesteld profiel. Cursusplaatsen zijn voorbehouden aan NVIVG fellows & leden en NVE fellows.

Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving, waarbij fellows voorrang krijgen vanwege het verplichte karakter voor hun opleiding. Toekenning van cursusplaatsen vindt plaats na de inschrijfdeadline. Online deelname behoort voor deze cursus niet tot de mogelijkheden.

De cursus vergt voorbereiding in de vorm van een aantal ZSO's die een aantal weken van tevoren beschikbaar worden gesteld, en op de cursusdag zelf worden besproken.

Cursusprijs: Cursusprijs: € 150 voor internisten Vasculaire Geneeskunde, € 100 voor fellows Vasculaire Geneeskunde/Endocrinologie. Het diner op de donderdagavond is facultatief. De bijdrage hiervoor bedraag € 45. Indien u wenst te overnachten in Amersfoort, wordt u verzocht hier zelf zorg voor te dragen. 

Na toekenning van een cursusplaats is uw deelname definitief en ontvangt u een factuur voor de cursuskosten. Annuleringsdeadline: 10 mei 2024. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. 

Inschrijving NVIVG cursus Diabetes 2024

Inschrijfdeadline: dinsdag 30 april 2024