Lidmaatschap


Aanmelden bij het NVIVG kan middels het het sturen van een e-mail aan info@nvivg.nl

CONTRIBUTIE

De contributie voor lidmaatschap van het NVIVG bedraagt € 90 per kalenderjaar.

U ontvangt jaarlijks een factuur voor de contributie via de e-mail. Per 2016 is de mogelijkheid te betalen via automatische incasso komen te vervallen.

Bij aanmelding voor 1 juli van het lopende kalenderjaar zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht. Bij aanmelding na 1 juli rekenen wij 50% van het contributiebedrag.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Bij opzegging van uw lidmaatschap voor 1 januari, komt dit per het eerstvolgende kalenderjaar te vervallen. Het is niet mogelijk uw lidmaatschap voor het reeds lopende kalenderjaar op te zeggen. Opzeggen is mogelijk door het sturen van een e-mail aan info@nvivg.nl