RICHTLIJNEN


Het NVIVG bestuur krijgt met regelmaat verzoeken om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en het updaten van bestaande richtlijnen. Deze verzoeken worden door de betreffende commissie/werkgroep binnen het NVIVG in behandeling genomen. Daarbij treedt een NVIVG-lid op als vertegenwoordiging van onze vereniging en draagt hier, in overleg met de betreffende commissie/werkgroep, aan bij. 

Hieronder vindt u de richtlijnen die momenteel in behandeling zijn en de richtlijnen waaraan onze bijdrage onlangs is afgerond. Indien u geïnteresseerd bent in het meewerken aan ontwikkelen/updaten van richtlijnen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de voorzitters van de commissies/werkgroepen of ons secretariaat (info@nvivg.nl).