NVIVG nascholingsbijeenkomsten

Drie keer per jaar wordt er een door de NIV-geaccrediteerde na- en bijscholingscursus gehouden centraal in het land.

Deze bijeenkomsten zijn informeel, behandelen actuele onderwerpen binnen de Vasculaire Geneeskunde en worden georganiseerd voor vasculair internisten en fellows Vasculaire Geneeskunde. Voor de laatste groep zijn de nascholingen een verplicht onderdeel van hun opleiding.

Nascholingstarief niet-NVIVG leden

Het tarief voor het bijwonen van nascholingsactiviteiten door niet-NVIVG leden is per 01.01.2019 vastgesteld op € 90 per nascholing.

PROGRAMMA NASCHOLING

DO 5 SEPT 2024
THEMA: Bloedstollend

15.00-16.45 Sessie 1

Voorzitter: Volgt

15.00-15.40

Titel volgt
Spreker volgt

15.40-16.20

Titel volgt
Spreker volgt

16.20-16.45

Titel volgt
Spreker volgt

16.45-17.45

Pauze

17.45 - 19.30 Sessie 2

Voorzitter: Volgt

17.45-18.25

Titel volgt
Spreker volgt

18.25-19.05

Titel volgt
Spreker volgt

19.05-19.30

Titel volgt
Spreker volgt

19.30

Volgt

NASCHOLING DO 5 SEPTEMBER 2024

De eerstvolgende NVIVG nascholing vindt plaats op donderdag 5 september om 15.00 uur, als onderdeel van de jaarlijkse NVIVG dagen. 

Locatie: FIGI & Slot Zeist, Zeist - NB: deze nascholing wordt niet online aangeboden

Accreditatie voor deze nascholing is aangevraagd. 

Inschrijving: De inschrijving voor deze nascholing loopt via de NVIVG dagen inschrijving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze webpagina m.b.t. de NVIVG dagen

Het programma van deze nascholing zal binnenkort aan de linkerzijde van deze webpagina worden gepubliceerd. 

Zoals in mei van 2022 op de ALV is besproken, is er een sterke voorkeur voor live aanwezigheid van de deelnemers, maar organiseren we in hybride vorm, om diegenen die anders echt niet zouden kunnen deelnemen te faciliteren.  Dit blijven we doen zolang tenminste 60% van de deelnemers inderdaad live aanwezig is. Bij opnieuw een beperkte live-opkomst wordt de hybride vorm afgeschaft.

DATA NASCHOLING 2024

  • maandag 11 maart 2024 - 15.00-19.30 uur - In De Driehoek, Utrecht
  • maandag 13 mei 2024 - 15.00-19.30 uur - In De Driehoek, Utrecht
  • donderdag 5 september 2024 - 15.00-17.00 - FIGI, Zeist (onderdeel jaarlijkse NVIVG dagen)
 
 
 

FOCUSVASCULAIR - KORTING VOOR NVIVG LEDEN

FocusVasculair bestaat uit een toegankelijk digitaal kennisplatform met veel relevante artikelen, geaccrediteerde e-learning (geaccrediteerd voor 16 punten per jaar door NIV, NVVC, NVKG) en een Nederlandstalig nascholingstijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt.

Als lid van de NVIVG krijgt u een doorlopende korting van 30% op de geldende abonnementsprijs. 

Voor meer informatie: www.focusvasculair.nl