NVIVG nascholingsbijeenkomsten

Drie keer per jaar wordt er een door de NIV-geaccrediteerde na- en bijscholingscursus gehouden centraal in het land.

Deze bijeenkomsten zijn informeel, behandelen actuele onderwerpen binnen de Vasculaire Geneeskunde en zijn verplicht voor AIOS in opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde.

Nascholingstarief niet-NVIVG leden

Het tarief voor het bijwonen van nascholingsactiviteiten door niet-NVIVG leden is per 01.01.2019 vastgesteld op € 90 per nascholing.

PROGRAMMA NASCHOLING

DO 7 SEPT 2023 THEMA: ZWANGERSCHAP

15.00-17.30

Voorzitter: volgt

15.00-15.40

Zwangerschap en antistolling
Nick van Es, Amsterdam UMC

15.40-16.20

Effecten van FH op zwangerschap en vice versa
Jeanine Roeters van Lennep, Erasmus MC

16.20-17.00

Diabetes en zwangerschap
Koen Verdonk, Erasmus MC

17.00-17.30

Algemene Ledenvergadering

17.30-22.00

Avondprogramma incl. diner, Slot Zeist
19.15 uur - Jack Esselink, AI Theoloog - Artificial Intelligence
20.45 uur - Quiz

NASCHOLING DO 7 SEPT 2023

De eerstvolgende NVIVG nascholing vindt plaats op donderdag 7 september 2023 v.a. 15.00 uur, als onderdeel van de NVIVG dagen. 

Locatie: FIGI, Zeist

Deze nascholing is door de NIV geaccrediteerd voor 3 punten. 

Inschrijving: De inschrijving voor deze nascholing is geopend. Informatie over inschrijving voor (onderdelen van) de NVIVG dagen en een link naar de registratiepagina vindt u op de pagina "NVIVG dagen" op onze website

Het programma van deze nascholing wordt, zodra dit gereed is, aan de linkerzijde van deze pagina geplaatst.

Zoals in mei van 2022 op de ALV is besproken, is er een sterke voorkeur voor live aanwezigheid van de deelnemers, maar organiseren we in hybride vorm, om diegenen die anders echt niet zouden kunnen deelnemen te faciliteren.  Dit blijven we doen zolang tenminste 60% van de deelnemers inderdaad live aanwezig is. Bij opnieuw een beperkte live-opkomst wordt de hybride vorm afgeschaft.

DATA NASCHOLING 2023-2024

  • donderdag 7 september 2023 - 15.00-17.00 - FIGI, Zeist (onderdeel jaarlijkse NVIVG dagen)
  • maandag 11 maart 2024 - 15.00-19.30 uur - In De Driehoek, Utrecht
  • maandag 13 mei 2024 - 15.00-19.30 uur - In De Driehoek, Utrecht
  • donderdag 5 september 2024 - 15.00-17.00 - FIGI, Zeist (onderdeel jaarlijkse NVIVG dagen)