Yvonne Souverein

April 19, 2023

NVIVG werkgroep Vasculitis

De werkgroep vasculitis van de NVIVG richt zicht op de “vasculaire immunologie” in bredere zin. We zijn ervan overtuigd dat vasculair geneeskundige een belangrijk rol kan […]
April 13, 2023

Subsidie aanvragen NIV Kennisagenda

Graag uw aandacht voor een optie voor onderzoek subsidie voor projecten die gericht zijn op de kennishiaten van de kennisagenda 2023. De 2 vasculaire geneeskunde Kennishiaten […]
April 13, 2023

Gezocht: Participant voor Clusterstuurgroep VaatCHI

In januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: Het Koploper I project. De insteek van dit nieuwe project is het toetsen van de voorgestelde […]
November 17, 2022

Bijeenkomst Off Label voorschrijven

Op 20 oktober jl. was er een online bijeenkomst vanuit de FMS over offline voorschrijven. Er zijn geen nieuwe regels, maar vooral een opfrisser dat we […]